Terapiye gelen çiftler ya da aileler artık işlemeyen ilişki örüntülerine takılı kalmışlardır. İlişkiler de ipler gibi bazen birbirine dolaşır, düğüm olur ve çözülebilmesi için yardım gerekir.

                                                                                                                                                                                 Susan Johnson

 


Çift ve Evlilik Danışmanlığı; aralarında evlilik bağı olsun ya da olmasın, bir ilişki içerisinde olan çiftlerin ilişkilerine yönelik profesyonel destek alabilecekleri bir danışmanlık hizmetidir. Çift ve evlilik terapisinin amaçları; çiftler arasındaki iletişim, empati ve uyumu artırarak ilişkilerini yeniden düzenlemek, eşlerin ilişki içerisinde sorunu oluşturan davranışlarını daha işlevsel olan davranışlarla yer değiştirerek sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktır. Çift ve evlilik terapisi desteği yalnızca sorun yaşayan çiftler için değil; ilişki uyumunu ve doyumunu arttırarak birlikteliklerini daha iyi bir noktaya taşımak isteyen çiftler için de oldukça yararlıdır.

 

Evlilik Ve Çift Terapisi Çalışma Alanlarımız :

  • İletişim Sorunları
  • Güven Sorunları
  • Aldatma
  • Kıskançlık
  • Şiddet
  • Evliliğe adaptasyon
  • Ev içi roller ve sorumluluklara bağlı sorunlar
  • İlgi ve heyecan kaybı\monotonluk
  • Boşanma
  • Cinsel sorunlar