Evlilik öncesi danışmanlık çiftlerin evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak, uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek, iletişim becerilerini arttırmak, ilişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak, güven ortamını güçlendirmek ve problem çözme ve karar verme becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan eğitsel, geliştirici ve önleyici bir süreçtir. Eğitseldir çünkü evlilik öncesi bireylere bilgilendirme yapılır. Geliştiricidir çünkü öğrendikleri bilgilerle evlilik sürecinde sağlam adımlarla ilerlerler. Önleyicidir çünkü evlilik öncesi danışmalığın hedefleri evlilikte doğabilecek sorunlara karşı tampon vazifesi görür.