Psikolojik Değelendirme Ölçekleri

Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri

Terapi süreci öncesinde değerlendirme görüşmelerinde ya da gerekli görülürse terapi içerisinde, klinisyenin danışanı anlamakta ve değerlendirmede kullandığı ölçeklerdir. Ölçekler tanı koyma amaçlı uygulanan testler değillerdir. İnternet ortamında uygulanan testlerin geçerliliği ve güvenirliği yoktur.